augustus 2020

Ondersteuning onderwijs op afstand

Als docent wil je studenten optimaal ondersteunen in hun leerproces. Onderwijsactiviteiten kunnen op dit moment maar voor een deel op locatie plaatsvinden. We zijn aangewezen op de combinatie van online- en locatiegebonden onderwijs. Zo gaan we van geheel afstandsonderwijs tijdens de lock-down, nu naar blended learning. Dat vraagt om een nieuwe manier van kijken naar je onderwijs. In dit digitale magazine geven we voorbeelden van uitleg hoe je lesactiviteiten online kunt aanbieden aan je studenten. Door alternatieve (vaak digitale) didactische werkvormen in te zetten, bevorderen we de studievoortgang en voorkomen we vertraging. Zo blijven studenten, docenten en Hogeschool Rotterdam als geheel bezig met leren.