5 Praktijkonderwijs

In veel gevallen is het online uitvoeren van praktijkonderwijs of vaardighedenonderwijs lastig. Toch kun je in de stappen van het laten eigenmaken van vaardigheden, dingen aanbieden.

Scroll naar beneden voor meer informatie.

In de voorbereiding op de vaardigheid is het mogelijk om de student te begeleiden bij een aantal stappen voorafgaand aan de feitelijke handeling of vaardigheid. Bijvoorbeeld door hen filmpjes van anderen die dezelfde handeling verrichten te laten analyseren, of door te werken met casusbeschrijvingen.

Didactiek en uitvoering

Volgens Marzano (in Ebbens & Ettekoven, 2005, p.34)  verloopt het aanleren van vaardigheden volgens de volgende stappen: 

  1. Voordoen
  2. Eigen maken
  3. Automatiseren

Zelf praktijkvoorbeelden aanbieden

In het kader van 'voordoen' zou je zelf een filmpje op kunnen nemen of live uit kunnen zenden. De opties voor het opnemen van een filmpje lees je op pagina 2 College aan grote groepen. Bekijk voor het live uitzenden de handleidingen op pagina 3 Interactief college en werkgroepen. Let er op dat je vanuit het perspectief van degene die het voordoet filmt. De student moet kunnen zien welke handelingen jij uitvoert om de vaardigheid aan te leren. Vervolgens zou je in de groep de kritieke momenten bij het uitvoeren van de vaardigheid kunnen bespreken.  In het kader van 'eigen maken' zou je eventueel kunnen vragen of studenten zichzelf filmen bij het uitvoeren van een handeling. Deze filmpjes kan je in de groep uitwisselen met de opdracht elkaar feedback te geven in het algemeen en op de kritieke punten.  'Automatiseren' is moeilijk online uit te voeren. Bij vaardigheden waar de student geen of weinig materialen nodig heeft (denk aan het verbinden van een hand, het ondersteunen bij traplopen) kan je de studenten uitnodigen dit thuis te oefenen en vaardig te worden. Als je een student die de vaardigheid goed beheerst een filmpje op laat nemen, heb je gelijk een instructievideo voor de studenten van volgend jaar. 

Bestaande praktijkvoorbeelden gebruiken

Zoek in vak-gerelateerde databanken naar bestaand beeldmateriaal zoals geanimeerde of nagespeelde situaties of experimenten. Vaak hebben uitgeverijen van studiemateriaal passend online materiaal beschikbaar. Ook de mediatheek en medewerkers kunnen je hierbij helpen. Het is ook zinvol om te kijken welke (360’) video’s al beschikbaar zijn op Youtube. Met behulp van FeedbackFruits Interactive Video kun je, om de aandacht te sturen, vragen toevoegen voorafgaand aan of na afloop van een cruciaal moment.