6 Werken aan opdrachten, zelfstudie en peer-to-peer

Leren is een proces. Als docent jaag je dat leerproces aan door de student doordachte leeractiviteiten aan te bieden. Colleges en huiswerk wisselen elkaar af. In feite is dit het werk dat je als docent altijd al doet. Opdrachten klaar zetten en bespreken of beoordelen is online niet heel veel anders dan in de klas. Hoe je dat online kunt doen leggen we hier uit.

Scroll naar beneden voor meer informatie.

Leerreis

Zeker bij blended onderwijs is het van belang voor afwisseling te zorgen in leeractiviteiten. Het helpt om de tijd die een cursus duurt, te zien als een leerreis (learning journey). Er is veel mogelijk, ook op afstand.

Peer-to-Peer

Om (van elkaar) leren te bevorderen is peerfeedback organiseren heel waardevol. Bovendien kan het werklast verminderen. Voor het goed organiseren van peerfeedback heeft FeedbackFruits een applicatie ontwikkeld. Zowel individuen als groepen kunnen elkaars producten of functioneren van feedback voorzien.

Handige tips & tricks

Praktische tips bij het online organiseren van peer-to-peer feedback:

  1. Houd het simpel en overzichtelijk.
  2. Geef (heel) helder aan hoe je wilt dat je studenten feedback aan elkaar geven. Ga er hierbij vanuit dat de student geen docent is.
  3. Buiten de inhoud van de peer-to-peer interactie is het ook erg belangrijk dat de structuur voor de studenten helder is. Wanneer en hoe moeten de studenten de verschillende stappen van dit proces doorlopen?
  4. Modereer! Wanneer jij online niet aanwezig bent, hoe kan je dat dan van je studenten verwachten? Het is belangrijk dat je studenten merken dat je ziet wat ze doen. Complimenteer studenten die veel (goede) feedback geven bijvoorbeeld, of vraag aan studenten die niet actief zijn of er iets aan de hand is.

Zelfstudie

Wil een student zelfstandig aan de slag kunnen moet hij weten wat hij moet doen en hoe hij dat moet aanpakken. Op hint wordt studenten hulp aangeboden voor online studeren.

Zo is er een zelfstandig te doorlopen workshop gemaakt voor omgaan met (corona)stress en zijn er tips te vinden over plannen van zelfstudie en goed voor jezelf zorgen. Ook in het nieuwe schooljaar worden er weer online dagstart-meetings georganiseerd waar elke student zich bij aan kan sluiten. Wil je als opleiding of instituut zelf zoiets opzetten? Dat is van harte aanbevolen voor binding! Vraag studentenwelzijn@hr.nl om tips.

Voor het zoeken naar materialen ter verdieping van de kennis kan de student gebruik maken van de mediatheek. Bedenk bij het ontwerpen van dit soort opdrachten hoe de student de leerstof actief verwerkt.